Krizové ošetřovné od listopadu 2021

Vydáno: 14 minut čtení

S ohledem na opětovně velmi nepříznivou epidemiologickou situaci vláda připravila mimořádný zákon o tzv. krizovém ošetřovném pro zaměstnance a další různé kompenzační programy pro firmy a OSVČ. Krizové ošetřovné upravuje zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, který dne 15. 12. 2021 schválil Senát a 16. 12. 2021 podepsal pan prezident.

Krizové ošetřovné se opět v některých ohledech liší od krizového ošetřovného, jehož platnost skončila v červnu 2021. Při tvorbě zákona bylo přihlíženo k poznatkům z praxe při jeho provádění a některá ustanovení zákona byla proto upravena.

Pro účely krizového ošetřovného se mimořádným opatřením od listopadu 2021 rozumí:

  1. krizové opatření vyhlášené orgánem krizového řízení podle krizového zákona a mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízení nebo škole anebo jejich částech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v § 70 odst. 2 písm. f) bodu 1 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů v důsledku onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 (dále jen „onemocnění covid-19“),
  2. opatření podle školského zákona nebo prováděcích právních předpisů vydaných k jeho provedení, kterým došlo k uzavření zařízení nebo školy anebo jejich částí uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění a v

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

Krizové ošetřovné v souvislosti s podzimní epidemií
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Krizové ošetřovné prakticky
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Změny u ošetřovného v praxi
Ošetřovné
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Rozhodné období pro ošetřovné
Ošetřovné
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Stanovení podpůrčí doby - covid
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Krácení dovolené a ošetřovné
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně