Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti

Plné znění otázky

Rodina o dvou dětech (6 a 9 let) a dvou rodičích (zaměstnanci). Mohou souběžně čerpat ošetřovné každý rodič na jedno dítě (jeden na mladšího, jeden na staršího)? Domnívám se, že ano, ale ráda bych si to ověřila. Podle mě je omezení jen, že jeden pečující nemůže čerpat více ošetřovných. Chápu prosím správně, že tedy čerpat oba mohou? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Změny u ošetřovného v praxi
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Ošetřovné
Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020
Krizové ošetřovné prakticky
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Paušální daň
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Souběžné příjmy a minimální vyměřovací základ
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Krácení dovolené a ošetřovné
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Rozhodné období pro ošetřovné
Ošetřovné
Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu
OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Částečná nezaměstnanost a superhrubá mzda