Změny v ošetřovném od 1. dubna 2020

Vydáno: 11 minut čtení

V souvislosti s epidemiologickou situací, která nastala v průběhu března letošního roku, stát připravil řadu opatření, která mají pomoci v tíživé situaci občanů, rodin a firem. Mimo jiné byly upraveny podmínky nároku na ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavřených škol tak, aby podpora rodičům náležela po celou dobu trvání opatření.

V úvodu si stručně zopakujeme všechny podmínky pro poskytování ošetřovného zaměstnancům z důvodu mimořádného opatření při epidemii, jejichž cílem bylo zamezit nepříznivým dopadům na rodiče pečující o děti z důvodu uzavření škol, mateřských škol, dalších dětských zařízení a zařízení určených pro zdravotně znevýhodněné osoby.

Podmínky pro poskytování ošetřovného

  • Ošetřovné se zaměstnancům poskytuje na celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované;
  • ošetřovné se vyplácí i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodl sám zřizovatel;
  • ošetřovné náleží rodičům s dětmi do 13 let věku, posledním dnem, kdy může vzniknout nárok, je předcházející den před 13. narozeninami;
  • ošetřovné náleží, pokud se rodiče (příp. osoba v domácnosti) starají o nezaopatřené dítě alespoň ve stupni závislosti I;
  • ošetřovné získají i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) starají o osobu alespoň ve stupni závislosti I, se kterou žijí ve společné domácnosti, věkové omezení stanoveno není;
  • pečující se můžou při péči o dítě

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené

Související články

Podpora státu při mimořádných opatřeních - nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Krizové ošetřovné od listopadu 2021
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Krizové ošetřovné prakticky
Změny u ošetřovného v praxi
Ošetřovné
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Rozšíření oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné: Covid-19
Odměna jednatele a nárok na ošetřovné
Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol kvůli koronaviru a odměna zaměstnavatele
Ošetřovné pro jednatele v souvislosti s nouzovým stavem kvůli Covid-19
Ošetřovné pro dítě
Ošetřovné kvůli uzavření škol v nouzovém stavu - 2 rodiče a 2 děti
Výplata odměny z dohody o provedení práce v souvislosti s čerpáním ošetřovného
Rozhodné období pro ošetřovné
Ošetřovné
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Rodičovský příspěvek x ošetřovné
Stanovení podpůrčí doby - covid
Rozdíl mezi karanténou a izolací
Uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Dovolená - výpočet nároku v souvislostí s ošetřovným kvůli koronaviru
Krácení dovolené a ošetřovné
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Členský příspěvek České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně

Související předpisy

133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění