Otázky a odpovědi k peněžité pomoci v mateřství

Vydáno: 14 minut čtení

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se řadí mezi dávky ze systému nemocenského pojištění. Poskytována je ženě z důvodu těhotenství, porodu a následné péče o dítě nebo při převzetí dítěte do péče i muži. Nárok na PPM může vzniknout jak zaměstnanci, tak osobě samostatně výdělečně činné, pokud se přihlásila k dobrovolnému nemocenskému pojištění OSVČ.

Obecné podmínky pro nárok na PPM

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) definuje ustanovení § 32 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů. K tomu, aby vznikl nárok na PPM, musí být ke dni nástupu na PPM splněny především dvě následující podmínky: musí trvat účast na nemocenském pojištění anebo ochranná lhůta ze skončeného pojištění, a dále je nutné získat alespoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM (ze zaměstnání nebo z účasti na dobrovolném nemocenském pojištění OSVČ). Obě tyto uvedené podmínky musí být splněny současně.

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné. Proto je u OSVČ, kromě splnění výše uvedené podmínky 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění, podmínkou ještě účast na nemocenském pojištění OSVČ po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

Pokud je nárok na PPM uplatňován z více pojištění, musí být podmínka účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM splněna v každém z těchto pojištění. Překrývající se doby účasti na nemocenském pojištění lze započítat jen jednou.

Studium se pro účely PPM považuje za dobu účasti na nemocenském pojištění, pokud šlo o studium denní. Dále se za dobu účasti na nemocenském pojištění pro účely PPM považují i jiné formy studia, pokud student či studentka v době takového studia nepracuje v nemocensky pojištěném zaměstnání. Podmínkou pro započítání doby studia však je,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Výkon práce pro účely dovolené

Související články

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo před nástupem na PPM
Mateřská a rodičovská dovolená a sociální zabezpečení
Sociální zabezpečení studentů
Rozhodný příjem v roce 2019 v praktických příkladech
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Peněžitá pomoc v mateřství v praktických příkladech
Co zajímá maminky a budoucí maminky k dávkám nemocenského pojištění v souvislosti s mateřstvím
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 1. část
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Daňové aktuality
Zvýšení rozhodného příjmu od ledna 2021 v praktických příkladech
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související otázky a odpovědi

Výše dávky nemocenského pojištění
Mateřská dovolená
Délka mateřské dovolené
Výše peněžité pomoci v mateřství
Vztah mezi mateřskou dovolenou a výplatou PPM
Mateřská dovolená 2. dítě
Rizikové těhotenství a výpočet nároku PPM
Pracovní právo - nárok na dovolenou
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Jednatelská odměna a peněžitá pomoc v mateřství
Příjem ženy na mateřské dovolené
Pracovní doba 2,5 dne v týdnu
Konec rodičovské dovolené – nástup do práce – další těhotenství
Vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství
Mateřská dovolená
Žena na další mateřské dovolené
Hlavní a vedlejší činnost pro sociální pojištění
Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství
Nárok na výplatu dávek na MD a jejich výše
Otec na mateřské a rodičovské dovolené