Vstupní doklady

Plné znění otázky

Co má zaměstnavatel požadovat při nástupu zaměstnance, který je OSVČ a nemá zápočtový list?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Přechod práv ve zdravotním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Úhrada vstupní lékařské prohlídky
Nedodání zápočtového listu
Exekuce na zaměstnance
Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání
Nový zaměstnanec
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Pracovní smlouva
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Rozšíření pracovní pozice
První den nástupu do práce a nemoc
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Pracovní poměr učitele na dobu delší než 3 roky
Zaměstnávání cizince