Exekuční srážky - doplnění

Téma:

Na svůj dotaz jsem obdržela odpověď od pana JUDr. Bořivoje Šubrta, a to ve znění: Ad 1): Exekuční srážky, pokud jsou exekučním příkazem nastaveny i v haléřích, nemůžete nikdy zaokrouhlovat. Srážku tedy musíte provést přesně v částce, jak je uvedena exekučním příkazem. Co se týče důsledku pro výplatu mzdy, platí, že podle ustanovení § 142 odst. 2 zákoníku práce se mzda či plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. To se týká jak hrubé mzdy, tak i čisté mzdy, takže ev. zbylé haléře v důsledku exekuce se ve výplatě neprojeví – částka bude zaokrouhlena ne celé koruny nahoru. K tomuto bych chtěla požádat o upřesnění a to zejména k této části: „Co se týče důsledku pro výplatu mzdy, platí, že podle ustanovení § 142 odst. 2 zákoníku práce se mzda či plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. To se týká jak hrubé mzdy, tak i čisté mzdy, takže ev. zbylé haléře v důsledku exekuce se ve výplatě neprojeví – částka bude zaokrouhlena ne celé koruny nahoru." Hrubá mzda je u zaměstnavatele zaokrouhlena na celé koruny, čistá mzda, tedy po odečtení zákonných srážek (daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění), je rovněž na celé koruny. Následuje provedení srážek ze mzdy/platu u zaměstnance a to na základě dohod, popř. exekučních srážek, tedy je následně zjištěn rozdíl, který se zaměstnanci vyplatí. Otázka tedy je, jak se vypořádáme zde s desetinnou výší? Pokud by se zde uplatnilo zaokrouhlování nahoru, jak je uvedeno ve vyjádření k prvotnímu dotazu, měl by zaměstnavatel nést ke své tíži toto zaokrouhlování, které vlastně vzniká z důvodu provádění srážek na základě výkonu rozhodnutí? Domnívám se, že k tomuto již není pro zaměstnavatele dán žádný legislativní rámec, aby z důvodu provádění srážek ze mzdy/platu nesl ke své tíži zaokrouhlování výsledné částky. Jak by toto zaokrouhlování bylo ve finále zaúčtováno? Pokud by se vzal čistý příjem (tedy příjem po zákonných srážkách), který je na celé koruny, od kterého se odečtou provedené srážky a výsledná částka, která se má vyplatit zaměstnanci zde bude o necelou korunu vyšší z důvodu opětovného zaokrouhlení? Jak by se účtovalo? Jaký je právní titul pro toto zaokrouhlování a z jakého důvodu k tíži zaměstnavatele, který jen realizuje srážky na základě OSŘ? Navíc zaměstnavatel již mzdu/plat zaokrouhlil na celé koruny a to před provedením zákonných srážek, kdy po těchto je nadále čistá mzda/plat v celých korunách. Tedy z důvodu exekuční srážky, která je na necelé koruny má zaměstnavatel opětovně výslednou částku, tedy částku k výplatě zaokrouhlit směrem nahoru a to ke své tíži?

J. K.

19. 11. 2021

Odpověď na tuto otázku je dostupná pouze předplatitelům

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

JUDr. Bořivoj Šubrt

JUDr. Bořivoj Šubrt