Výpočet dovolené

Plné znění otázky

Jak má být počítána a následně čerpána dovolená, jestliže je v pracovní smlouvě uvedeno: - pracovní úvazek je stanoven na výši 20 hodin týdně (někdy pracuje 4 jindy 5, 6, 7 hodin za den) - dovolená 20 dní za rok?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Výkon práce pro účely dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Poměrná část dovolené
Výměra dovolené
Dovolená za odpracované dny
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Nová právní úprava dovolené
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu kratším než délka směny
Nárok na dovolenou
Co přináší novela zákoníku práce
Jak správně zkrátit dovolenou
Dovolená a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - 2. část
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech

Související otázky a odpovědi

Nárok na dovolenou
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Výpočet dovolené za odpracované dny
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou
Změna úvazku a dovolená
Dovolená 2 týdny v celku
Dovolená a čerpání náhradního volna v roce 2021
Odměna jednatele při čerpání dovolené
Nevyčerpaná dovolená
Dovolená
Výpočet dovolené
Krácení dovolené
Krácení dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Krácení dovolené za nemoc
Zrušení dovolené zaměstnavatelem
Dovolená
Nárok na dovolenou v roce 2023 po PPM

Související předpisy

§ 213. 4 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 78. 1. m) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce