Potvrzení o zdanitelných příjmech - příspěvek zaměstnavatele na produkty na stáří

Plné znění otázky

Zaměstnavatel přispívá zaměstnancům na doplňkové penzijní spoření. Na smlouvy uzavřené po 1. 1. 2024 se musí tyto příspěvky uvádět do potvrzení o zdanitelných příjmech (ř. 10). 1) Je tím myšleno, smlouvy fakticky uzavřené (sepsané) od 1. 1. 2024, tj. s účinností od 1. 2. 2024 nebo i smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem, ale jsou účinné od 1. 1. 2024? 2) Příspěvky zasíláme společně se zúčtováním mzdy, tj. při zúčtování mzdy za leden je odeslán příspěvek penzijnímu fondu v únoru apod. Jak se v tomto případě vyhodnocuje poskytnutý příspěvek? Započítává se stejně jako zúčtovaná mzda nebo se bere až jako příspěvek do dalšího měsíce, kdy ho skutečně penzijní fond obdrží? Mám tím na mysli především mzdu zúčtovanou v prosinci a odeslanou v lednu. Zda se takový příspěvek započítá už dalšího zdaňovacího období či nikoli.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Bezúplatné plnění - dary
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Příjmy ze závislé činnosti z Nizozemska
Školkovné - maximální výše
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Odpočet úroků z hypotéky
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Zvýhodnění na dítě
Student a zdravotní a sociální pojištění
Příjmy ze Slovenska a daň v ČR

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů