Práce přesčas

Plné znění otázky

Zaměstnavatel chce dát do pracovní smlouvy ujednání odstaveček o přesčase: Mzda na nařízenou práci přesčas je zahrnuta do měsíční mzdy a nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnanec souhlasí s prací přesčas nad rámec 8 hodin přesčas v pracovním týdnu a nad rámec 150 hodin v kalendářním roce, maximálně však do 208 hod. v daném kalendářním roce. Je toto ujednání ve výši 208 hodin v pořádku? Máme pružnou pracovní dobu s vyrovnávacím obdobím 1 měsíce. Když by tedy zaměstnanec - THP pracovník odpracoval 8 h týdně navíc, tzn. za měsíc 32 hodin, finančně bude mít stále stejnou mzdu? Nebude mít proplacený odpracovaný čas ani žádné příplatky?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas při práci ve svátek
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

Související články

Kratší pracovní doba a práce přesčas
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba v obchodě
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Spořicí konto pracovní doby
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Doplnění dotazu "Stravné" ze dne 2. 1. 2018 (DAUCID 20182)
Zaměstnání v době rodičovské dovolené
Osobní překážky v práci - doprovod
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Vyrovnávací období u přesčasů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Práce přesčas
Práce přesčas a její proplacení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Harmonogram směn a práce přesčas
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Pracovní doba určená směrnicí na 37,5 hod. a přesčas nad tuto dobu
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Započítávání hodin do sjednané práce presčas
Čerpání náhradního volna za přesčas bez příplatku
Náhradní volno a a odpracovaná doba
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Náhradní volno za práci přesčas, výpočet mzdy
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce