Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Plné znění otázky

Podávám daňové přiznání pro fyzické osoby. U zaměstnavatele jsem po celý rok 2022 uplatňovala slevu na invaliditu prvního stupně. Tím pádem již slevu nebudu uplatňovat v daňovém přiznání? Je to prosím takto správně? Jiné příjmy kromě zaměstnání nemám, ani nepodnikám. Pouze budu uplatňovat slevy na děti, které jsem u zaměstnavatele neuplatňovala.

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Finanční dar společníkům s. r. o.
Vrácení mzdy za neodpracované dny
Zvýhodnění na dítě
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Potvrzení o studiu na VŠ pro uplatnění slevy na dítě - pokračování studia dalším rokem
Uplatnění slevy na poplatníka
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Školkovné - maximální výše
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Dodatečné daňové přiznání
Dar - adopce koně
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související předpisy

§ 35b, 35ba, 35bb, 35c, 35d zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů