Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou

Plné znění otázky

Lze uplatnit zaměstnanci daňové zvýhodnění dle § 35c ZDP na vyživované zletilé dítě, žijící ve společně hospodařící domácnosti s odlišným trvalým pobytem? Není zde splněna podmínka „společné“ domácnosti z pohledu § 7 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Výpočet mzdy

Související články

Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Pracovní postup
Zkrácený úvazek
Ukončení pracovního poměru dohodou
Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce
Zvýhodnění na dítě
Oprava dvakrát uplatněné slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění
Doklady přikládané k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání – potvrzení o zdanitelných příjmech, prohlášení druhého z poplatníků
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na děti - potřebné dokumenty od zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Doložení ukončení studia na střední škole
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců
Sleva na dítě - druh, družka
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů