Odpočty na děti a školkovné u dohody o provedení práce

Plné znění otázky

Ve firmě pracuje žena, která je na mateřské dovolené a pracuje jen na dohodu o provedení práce. Nepodepsala daňové prohlášení. Sražena daň srážková (příjem do 10.000 HM za měsíc). Sama tedy podává daňové přiznání za rok 2022 a srážkovou daň bude požadovat po FÚ vrátit zpět. Může si tato zaměstnankyně v daňovém přiznání uplatnit daňový bonus na děti a školkovné?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dlouhodobé zálohy, tzv. fond oprav u SVJ
Zúžení SJM v polovině roku
Daňové přiznání elektronicky
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Zvýhodnění na dítě
Daňový rezident ČR z Ukrajiny
Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Sleva na dítě v přiznání
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Spolupracující osoba a paušální výdaje + bonus nad děti
Měsíční daňové zvýhodnění na vnuky
Sleva na dítě - druh, družka
Uplatnění slevy za invaliditu v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2022
Školkovné - maximální výše
Uplatnění slevy na poplatníka
Dodatečné daňové přiznání
Dar - adopce koně
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Potvrzení o zdanitelných příjmech a ostatní potvrzení na daně
Daňové zvýhodnění na dítě
Uplatnění daňového zvýhodnění na studující dceru
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Roční zúčtování u poplatníka uplatňujícího daňové zvýhodnění
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit

Související pracovní situace

Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Snížení základu daně: úvěr
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů