Zdanění doplatku mzdy po skončení pracovního poměru

Plné znění otázky

Zaměstnanci skončil pracovní poměr 30. 11. 2022. Při zúčtování mezd za prosinec 2022 mu byl proveden doplatek mzdy z důvodu zůstatku nároku na dovolenou. Bude tato částka zdaněna zálohovou daní (prohlášení zaměstnanec podepsal na celý kalendářní rok) nebo srážkovou daní (protože pracovní poměr již skončil)? Z jakého ustanovení ZDP, prosím, při argumentaci vycházet? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Výpočet nároku na dovolenou
Služební vůz - pracovní pohotovost
Nárok na dovolenou navazující na mateřskou dovolenou při polovičním úvazku
Neuvolněný zastupitel pracující v Německu a zdravotní pojištění
Dodanění předčasně ukončeného životního pojištění zaměstnance
Změna srážkové daně na zálohovou díky dodatečnému uplatnění, jak technicky postupovat
Roční zúčtování daňových záloh za rok 2022 - maximální výše příjmů
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Souběh prací - roční zúčtování daně ženy na rodičovské dovolené
Roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
Oprava ročního zúčtování daně za rok 2021
Uprchlíci z Ukrajiny s dočasnou ochranou a roční zúčtování daňových záloh
Roční zúčtování provedené zaměstnavatelem - přeplatek 2 Kč
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Dvakrát podepsané prohlášení poplatníka
Roční zúčtování daně z příjmu
Daňové zvýhodnění-poručnictví
Povinnost podat daňové přiznání k DPFO
Přiznání k dani z příjmů nebo roční zúčtování daně

Související články

Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Roční zúčtování záloh
Ohlédnutí za ročním zúčtováním záloh na daň a daňového zvýhodnění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti

Související pracovní situace

Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů