Slevy na sociálním pojistném 2023 - dva zaměstnavatelé

Plné znění otázky

Zaměstnanec pracuje u dvou zaměstnavatelů. U prvního zaměstnavatele má pracovní poměr s týdenním úvazkem 15 hodin týdně. U druhého zaměstnavatele má pracovní poměr s plným úvazkem 40 hodin týdně. Jedná se o zaměstnance staršího 55 let. Bude mít první zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném? Omlouvám se, ale nikde jsem nenašla jednoznačnou odpověď, předpokládám, že ano. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Sick day v hodinách?
Nárok na dovolenou po neplaceném volnu RD
Změna pracovního poměru na dobu určitou
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Nezaplacené odvody za zaměstnance a firmu
Zastupitelé - přihlášení na ČSSZ
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Hasiči - zvýšený odvod pojistného a odpracovaná doba (směny)
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Odchodné - zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Přechod na jiný typ zaměstnaneckého poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Slevy na sociálním pojistném v roce 2023 - jednatel
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Sleva na sociálním pojištění – dovolená nad rámec zákona
Přihláška na OSSZ a ZP
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce

Související články

Co zajímá zaměstnavatele z oblasti sociálního zabezpečení
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021
Parametry sociálního pojištění pro rok 2022
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018, 1. část
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1. února 2018 - 2. část
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2018 v sociální oblasti
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Novinky od 1. ledna 2023 v sociální oblasti
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Daňové aktuality
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Prominutí pojistného na sociální pojištění

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti