Plné znění otázky

Jak je to s možností využití programu Antivirus C v tomto popsaném případě: zaměstnavatel splňuje všechny podmínky ze zákona č. 300/2020 Sb.? Ale za červen bude u jednoho zaměstnance vyplácet za několik dní náhradu mzdy dle § 209 zákoníku práce - překážky v práci na straně zaměstnavatele (v souladu s vnitřním předpisem). Na tuto náhradu mzdy nebude zaměstnavatel žádat o státní příspěvek v rámci programů Antivirus A a B, ani žádný jiný příspěvek od státu. Můj dotaz: vztahuje se prominutí odvodu sociálního pojištění v tomto případě i pro část vyměřovacího základu zaměstnance, která je z této náhrady mzdy? Resp. můžeme zahrnout do vyměřovacího základu, který se promíjí, plný vyměřovací základ tohoto zaměstnance, bez ohledu na to, z čeho se vyměřovací základ skládá? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance?
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Parametry sociálního pojištění pro rok 2023
Sleva na pojistném na sociální pojištění pro zaměstnavatele
Daňové aktuality
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017
Nové parametry sociálního pojištění pro rok 2018
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Kdo se nepovažuje v roce 2016 ve zdravotním pojištění za zaměstnance?
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Dohody mimo pracovní poměr a evidence odpracovaných hodin
Vzdělávání a osobní volno z právního hlediska
Nárok na dovolenou
Vstupní zdravotní prohlídka
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
ANTIVIRUS C
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Antivirus C - prominutí pojistného
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C a dohoda o ukončení pracovního poměru
Antivirus C
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Ošetřovné: Covid-19
Antivirus C
Antivirus C - spolky, nadace
Prominutí pojistného - Antivirus C
Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka
Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)
Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020