Odvody při svozové dopravě

Plné znění otázky

Firma zajišťuje zaměstnancům svoz do zaměstnání zdarma smluvně zajištěným dopravním prostředkem. Je rozdíl ve zdanění a odvodech u zaměstnanců, kteří mají pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Poskytování poukazů
Nárok na daňové zvýhodnění - dítě, student VŠ
Šetření nemocí z povolání
Příspěvky na sportovní a kulturní akce zaměstnancům - penežní a nepeněžní plnění
Částečný paušál na dopravu
Doplňkové penzijní spoření
Stravenkový paušál
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Naturální požitky
Zdanění soukromého používání služebního vozidla u zaměstnance od 1.7.2022
Příležitostné zaměstnání
Roční zúčtování daně - střední škola
Zdaňování pronájmu § 9
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Benefit pro zaměstnance - stravenky zdarma
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob - tiskopis
Doklady při daňovém zvýhodnění - práce v zahraničí
Zálohy na daň z příjmů
Přechod ze skutečných nákladů na paušální - pronájem
Sleva na vyživované dítě

Související články

Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba trvání pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP

Související předpisy

151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
586/1992 Sb. o daních z příjmů