Izolace po karanténě

Plné znění otázky

Lékař vystavil neschopenku z důvodu karantény od 15. 11. 21 do 29. 11. 21. Do 28. 11. náhradu proplatil zaměstnavatel, ČSSZ bude proplácet DNP za 29. 11. 21. Hned od následujícího dne po ukončení karantény - tedy 30. 11. 21 mu ale lékař vystavil další neschopenku, tentokrát izolaci (zatím není ukončena). Bude zaměstnavatel opět proplácet prvních 14 dní náhradu, nebo tato druhá neschopenka jde celá za ČSSZ?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daňové zvýhodnění na dvě děti
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Úmrtí zaměstnankyně bez dědiců
Pracovní neschopnost z důvodu covid-19- karanténa, nemoc
Karanténa a pracovní neschopnost
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Náhrada mzdy během DPN
Náhrada mzdy při DPN
Antivirus A+ 31. 5. 2021
Karanténa - náhrada mzdy
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Neplacené volno - koronavirová pandemie
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Program Antivirus - cukrárna s vlastní výrobou
Náhrada mzdy v době vládních nařízeních
Náhrada mzdy a mimořádný příspěvek při karanténě
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Náhrada odměny u DPČ
Program Antivirus a omezení zakázek

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Několik poznámek k valorizaci rent
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2019
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2018
Darování krve a krevní plazmy
Nový svátek v roce 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady

Související pracovní situace

Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli