Prodloužení pracovní smlouvy

Plné znění otázky

Příjímáme zaměstnankyni, která má působit jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou paní XY, ale chceme jí nejdříve dát smlouvu na 1 rok a po roce prodloužení o dobu trvání rodičovské dovolené paní XY. Můžu použít tyto 2 možnosti, a jsou obě správně? 1) Přímo do pracovní smlouvy uvedu: Pracovní poměr se sjednává se na dobu do 28. 2. 2019. V případě prodloužení smlouvy bude prodloužení smlouvy o dobu čerpání rodičovské dovolené paní XY. 2) Pracovní poměr se sjednává se na dobu do 28. 2. 2019. Po uplynutí této doby vytvoříme dodatek, kde bude pracovní poměr prodloužen o dobu čerpání rodičovské dovolené paní XY. Jsou oba postupy správně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Vánoční brigády
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Náplň práce
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Převedení na jinou práci
Dodatek k pracovní smlouvě (náležitosti)
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Přidělení jiné práce zaměstnanci

Související předpisy

§ 1785-1788 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník