Převedení na jinou práci

Plné znění otázky

Zaměstnanec pracuje jako obsluha a seřizovač strojů v truhlářské výrobě. Vykonával práci předáka, nyní byl přeřazen na práci zadáka, kde je nižší mzda. Zaměstnanec s tím souhlasil jen ústně. V jeho pracovní smlouvě je uvedeno, že bude pracovat jako obsluha a seřizovač strojů v truhlářské výrobě, pozice předáka či zadáka smluvně určena není, výše odměny je stanovena odkazem na firemní předpis. Musíme mít přeřazení na z předáka na zadáka a naopak uzavřeno písemně? Musíme mu po přeřazení na zadáka vyplácet/dorovnávat mzdu, kterou měl na pozici předáka?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Převedení na jinou práci
Dočasné přidělení zaměstnance
Přeložení
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Převedení zaměstnance na jinou práci
Piloti letadel nově i jako OSVČ
Jak zvládnout přechod do vedoucí funkce
Odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (jeho vzdání se) po novele zákoníku práce
Změna doby trvání pracovního poměru
Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Hromadné propouštění
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Dodatek k dohodě o provedení práce
Snížení pracovního úvazku zaměstnanci ze strany zaměstnavatele
Dvě pracovní smlouvy u téhož zaměstnavatele
Mzda v pracovní smlouvě a mzdový výměr
Převedení zaměstnance na jiný druh práce
Jmenování, odvolání vedoucího zaměstnance
Pracovní smlouva
Pracovní poměr na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Pracovní smlouva - změna pozice
Náplň práce
Převedení na jinou práci
Změna pracovní smlouvy na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Prodloužení pracovní smlouvy
Dodatek k pracovní smlouvě (náležitosti)

Související předpisy

§ 34 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce