OSVČ a Úřad práce

Plné znění otázky

Podnikatel, 55 let, je několik let OSVČ, platí zákonem stanovený min. odvod SP, ZP. Bude muset na nějaký čas přerušit výdělečnou činnost z důvodů zdravotních problémů. Má tento podnikatel vůbec nárok na dávky podpory v nezaměstnanosti, případně nějaké jiné dávky, a pokud ano, z čeho se počítají? Jak dlouhou dobu může být registrován/pobírat dávky z Úřadu práce? Má nějaké další povinnosti? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Odstupné
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Odměna pěstouna a výkon SVČ
Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Student a daňové přiznání
Student a zdravotní a sociální pojištění
Přehled OSVČ
Pojistné
OSVČ a přehled ZP za rok 2021 v prodlouženém termínu
Odvody sociálního a zdravotního pojištění při daňovém paušálu a mzdě současně
Platba sociálního a zdravotního pojištění
Paušální daň
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Ubytovací služby ČR a zaměstnání v Belgii
Zdravotní pojištění OSVČ
OSVČ - karanténa

Související články

Karanténa v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění v době koronavirové
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Dvojí zvýšení plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce 2017
OSVČ zaměstnavatelem ve zdravotním pojištění
Plátci pojistného a rozhodné období ve zdravotním pojištění
Postupy OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)

Související předpisy

589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
435/2004 Sb. o zaměstnanosti