Jednatel spolku a uzavírání DPP

Plné znění otázky

Jsme spolek (sportovní oddíl) - má jednatele (předsedu) a další dva zakládající členy. Mám dotaz, zda lze jednateli vyplácet za práci, kterou odvádí mimo jeho povinnosti vyplývající z funkce jednatele? Konkrétně se mi jedná o trenérskou práci - jednatel ji vykonává ve stejném rozsahu jako další trenéři, se kterými je uzavřena DPP. Lze uzavřít DPP 1) s jednatelem, 2) se zakládajícím členem, který není jednatelem? Ještě mě napadá podobná situace - lze si u jednatele objednat službu a pohlížet na něj jako na klasického externího dodavatele, který bude fakturovat za poskytnutí služby? 

Doplnění dotazu: Zajímá mě, zda lze u jednatele odlišit činnost v rámci jeho funkce-jednatel a další činnost pro spolek. Konkrétně se mi jedná o trenérské práce - může být s jednatelem uzavřena DPP (stejně jako s dalšími trenéry)? Může jednatel vystupovat jako externí dodavatel - lze si u něj jako u OSVČ objednat službu a uhradit mu ji oproti faktuře? Např. na pronájem sportovních pomůcek? Existuje nějaké omezení (pokud vůbec existuje) pro zakládající členy bez statusu jednatele? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Hromadné propouštění

Související otázky a odpovědi

Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?
Druh práce u DPP + odměna jednatele
Smlouva o výkonu funkce jednatele + dohoda
Fond pracovní doby pro jednatele
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Příslib zaměstnání
Druhý pracovní poměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
89/2012 Sb. občanský zákoník