Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?

Plné znění otázky

Jsem externí účetní s. r. o. se 2 společníky a zároveň jednateli, kteří jsou ke společnosti v pracovněprávním vztahu - mají uzavřenou pracovní smlouvu s pracovním zařazením: administrativní pracovník. Takto to funguje už 18 let. Teď se doslechli, že by snad bylo pro ně výhodnější pracovat na mandátní či příkazní smlouvu. Je možné, že by to pro ně bylo výhodnější? A kdyby tedy přešli na mandátní smlouvu - figurovali by normálně ve mzdách jako zaměstnanci, nebo jakým způsobem by byl prováděn odvod SP, ZP, daní? A budou mít normální ELDP? Firma má ještě dalších 20 zaměstnanců.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022

Související otázky a odpovědi

Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Pracovní smlouva
Příslib zaměstnání
Pracovní smlouva
Odměna pro prokuru
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Pracovní poměr na dobu určitou
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Pracovní poměr na dobu určitou
Rozšíření pracovní pozice
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Datum vyhotovení pracovní smlouvy

Související předpisy

89/2012 Sb. občanský zákoník
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)