Smlouva o výkonu funkce jednatele + dohoda

Plné znění otázky

Dva jednatelé společnosti a jediní vlastníci s. r. o. mají uzavřenou smlouvu o výkonu funkce jednatele a zároveň dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně. Musí se každý rok uzavírat nová smlouva jak na funkci jednatele, tak nová dohoda? V praxi je to tak, že jeden jednatel má smlouvu o jednatelství + dohodu na správu PC ve firmě a druhý smlouvu o jednatelství + vedení účetnictví na dohodu.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění

Související otázky a odpovědi

Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?
Druh práce u DPP + odměna jednatele
Jednatel spolku a uzavírání DPP
Fond pracovní doby pro jednatele
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Příslib zaměstnání
Druhý pracovní poměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva

Související předpisy

§ 75 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)