Druh práce u DPP + odměna jednatele

Plné znění otázky

Firma s. r. o. má dva společníky, kteří mají uzavřenu smlouvu o výkonu funkce jednatele. Dále mají uzavřenu dohodu o provedení práce. Jde o obchodní společnost, která nakupuje a prodává zboží. Může být jako druh práce u DPP uvedena 1/obchodní činnost, 2/ zajištění nákupu a prodeje náhradních dílů, 3/ zajištění oprav motorů (v živnostenském listě uvedeno), 4/ zajištění obchodních dohod a kontraktů, 5/ zajištění realizace uzavřených obchodních dohod a kontraktů? Podle mého názoru druh práce 4/ a 5/ souvisí s činností jednatele a na dohodě o provedení práce by neměl být uveden. Zbývající druhy práce jsou v pořádku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související články

Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance

Související otázky a odpovědi

Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Je pro jednatele výhodnější uzavřít smlouvu příkazní nebo pracovní?
Jednatel spolku a uzavírání DPP
Smlouva o výkonu funkce jednatele + dohoda
Fond pracovní doby pro jednatele
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo
Příslib zaměstnání
Druhý pracovní poměr
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou