Pracovní úraz

Plné znění otázky

Zaměstnankyně si způsobila pracovní úraz, v důsledku kterého byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti a byl jí přiznán I. stupeň invalidity. Závodní lékař jí nechce uznat do práce na původní pracovní pozici a zaměstnavatel pro ní nemá jinou, stejně platově ohodnocenou práci, může jí nabídnout ale pozici, která je podstatně méně placená a kterou by mohla se svým zdravotním stavem vykonávat. Může tuto pozici zaměstnankyně odmítnout právě z důvodu finančního pohoršení? Bude této zaměstnankyni po ukončení pracovního poměru (výpověď daná zaměstnavatelem dle § 52 písm. d) náležet odstupné dle § 67 odst. 2, tedy ve výši dvanástinásobku?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem

Související články

Automobil v pracovněprávních vztazích
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Nařízené testování zaměstnanců z pohledu GDPR
Obliba home-office v Evropě roste
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy

Související otázky a odpovědi

Zrušení ve zkušební době
Dovolená navíc
Bezúplatné příjmy
Pracovní úraz
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Krácení dovolené, pracovní úraz
Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Pracovní úraz
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Pracovní úraz
Posudek o bolestném vypracovaný v průběhu pracovní neschopnosti
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Smluvní pokuta za porušení BOZP
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Výpis ze zdravotní dokumentace jako daňově uznatelný náklad
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
DPP - vstupní prohlídka

Související předpisy

251/2005 Sb. o inspekci práce