Posudek o bolestném vypracovaný v průběhu pracovní neschopnosti

Plné znění otázky

Dne 9. 9. 2016 se stal pracovní úraz. Poškozený je doposud v pracovní neschopnosti. Po roce trvání pracovní neschopnosti předložil zaměstnavateli vyplněný Pposudek o bolestném a požaduje jeho vyplacení, s tím, že po roce se tak musí učinit. Můžete prosím sdělit, z jakého předpisu toto vyplývá?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Automobil v pracovněprávních vztazích
Kontrola dodržování léčebného režimu
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Komparace právní úpravy náhrady újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání s občanskoprávní úpravou
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění
Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku
Odškodňování školních úrazů
Pracovní úrazovost v lesním hospodářství
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní a občanskoprávní úpravy
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Digitalizace pracovněprávních vztahů

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění a překážky na straně zaměstnance
Pracovní úraz
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Náhrada za ztrátu na výdělku a srážky ze mzdy
Náhrada za ztrátu příjmu po skončení pracovní neschopnosti
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - poučení
Pracovní úraz
Pracovní úraz
BOZP, lékařské prohlídky aj. versus kompetence účetní
Okamžité zrušení pracovního poměru
Odškodnění pracovního úřazu bez pracovní neschopnosti
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Lékařská periodická prohlídka

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
276/2015 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání