Pracovní smlouva

Plné znění otázky

Máme zaměstnance na hlavní pracovní poměr (obchodní zástupce pro Moravu) a žádá nás o to, aby mohl pracovat na své IČO. Je to vůbec možné - abychom nebyli napadnuti ze švarcsystému?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Doba trvání pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Doručování písemností
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Otázka souběhu funkcí
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Sdílené pracovní místo
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Náležitosti mzdového listu
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Zkušební doba

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
Rozšíření pracovní pozice
Elektronické uzavření pracovní smlouvy
Datum vyhotovení pracovní smlouvy
Den nástupu
Dva následující pracovní poměry
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Odměna pro prokuru
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Druh práce v pracovní smlouvě

Související předpisy

§ 2, 3 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 140. 1. c) zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti