Pracovní smlouva

Plné znění otázky

Máme zaměstnance na hlavní pracovní poměr (obchodní zástupce pro Moravu) a žádá nás o to, aby mohl pracovat na své IČO. Je to vůbec možné - abychom nebyli napadnuti ze švarcsystému?

Odpověď

Související dokumenty

Související články

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Otázka souběhu funkcí
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Sdílené pracovní místo
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zkušební doba
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Náležitosti mzdového listu
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků

Související pracovní situace

Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související otázky a odpovědi

Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Pracovní poměr na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Druh práce v pracovní smlouvě
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Doložka odvolatelnosti
Vnitropodnikový předpis o odměňování
Prodloužení zkušební doby
Mzdy a prodej závodu
Prodloužení zkušební doby
Pracovní smlouva
Odměna pro prokuru
Dohoda o provedení práce
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Pracovní poměr na dobu určitou
Den nástupu
Dva následující pracovní poměry

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti