Pronájem služebního bytu zaměstnanci

Plné znění otázky

Firma má v pronájmu služební byt, kde je měsíční nájem 19 984 Kč. Tento byt od 3/2020 užívá zaměstnanec (cizinec), bezúplatně. Náklady hradí firma, a účtuje jako nedaněné tj. MD 512/D 321. Od 1. 9. 2020 je uzavřena dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o srážkách ze mzdy, že bude firma zaměstnanci srážet ze mzdy částku ve výši nájemného tj. 19 984 Kč, tj. 100 %. Jakým způsobem to celé zaúčtovat a zda z tohoto případu neplynou další povinnosti zaměstnavateli nebo zaměstnanci?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021
Souhrn změn v exekučních srážkách a některých dalších změn od 24. 4. 2020
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2019 a postup při provádění srážek ze mzdy
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Nové povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s chráněným účtem
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy v průběhu roku 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Exekuční srážky v roce 2017
Novela občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Exekuční srážky v roce 2018
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Započtení pohledávek v pracovním právu
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela zákona o obchodních korporacích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část

Související otázky a odpovědi

Uzavření hotelu kvůli opatřením proti koronaviru - náhrada mzdy zaměstnanců
Exekuce
Řetězení pracovního poměru
Nárok na dovolenou
Insolvence
Insolvence - zaměstnanec
Náhrada za nemoc
Souhlas se srážkou ze mzdy, dovolená v hodinách
Insolvence zaměstnance
Výživné a exekuce
Dobrovolná srážka ze mzdy
Srážky z odstupného při insolvenci
Výpočet splátky pro insolvenci
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Přeplatek mzdy - srážka ze mzdy
Insolvence zaměstnance
Dohoda o srážkách ze mzdy za stravenky
Srážka chybně vyplacené izolačky
Insolvence
Náhrada ušlého výdělku a exekuce
Součinnost zaměstnavatele s insolvenčním správcem
Dohoda o srážkách ze mzdy
Insolvence

Související předpisy

§ 24.2.j) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.9.i) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů