Zdravotní prohlídky učitelů

Plné znění otázky

Existuje nějaký vzorový formulář pro zdravotní prohlídky učitelů? Dále jsem se chtěla zeptat na zařazování učitelů. Chodí na prohlídky po 4 letech (po 50 po 2 letech), protože mají "rizika ohrožení zdraví". Což je mimo kategorie práce. Neměla by tam tedy být napsána kategorie práce 1. Je to tak? Dále jsem si chtěla ověřit, jestli to mám správně. Když mají učitelé prohlídky po 4 popř. 2 letech na základě rizik ohrožení zdraví, tak musí chodit k lékaři, se kterým má škola smlouvu o pracovnělékařských službách. Někteří kolegové ředitelé umožňují chodit učitelům ke jejich registrujícím lékařům.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

BOZP mladistvých zaměstnanců
Karta BOZP pro profesi: Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu
Celoživotní vzdělávání a dovednosti pro 21. století
Karta BOZP pro profesi: Správce objektu
Karta BOZP pro profesi: Vrtač
Karta BOZP pro profesi: Gumař – plastikář
Karta BOZP pro profesi: Letecký sestavář – nýtař
Karta BOZP pro profesi: Dlaždič – asfaltér
Zásady tvorby vnitřních předpisů zaměstnavatele v oblasti BOZP
Karta BOZP pro profesi: Dělník v dřevozpracující výrobě
Digitalizace pracovněprávních vztahů
Ochrana zdraví žen a matek v zaměstnání
Obliba home-office v Evropě roste
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 - podzim 2021
Karta BOZP pro profesi: Pedikérka
Homeworking a teleworking z pohledu BOZP
BOZP, homeworking a home office
Automobil v pracovněprávních vztazích
Karta BOZP pro profesi: Učitel odborného výcviku střední školy

Související otázky a odpovědi

Lékařská periodická prohlídka
Vstupní zdravotní prohlídka
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
DPP - vstupní prohlídka
Výstupní prohlídka
Preventivní prohlídky a práce v noci
Lékařská prohlídka u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Lékařské prohlídky a řízení firemního vozidla
Úklidové služby
DPP a práce bez rizika - vstupní prohlídka
Čištění cisteren na pitnou vodu
Tlakové nádoby na plyny
Kryty na topení v mateřské škole
Krácení dovolené, pracovní úraz
Pracovní úraz
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Lékařská prohlídka zaměstnance
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Odmítnutí testování na přítomnost covid-19

Související předpisy

373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)