Nákladní automobil zaměstnance k pracovní cestě

Plné znění otázky

Zaměstnanec používá ke služebním cestám za účelem různých jednání s obchodními partnery automobil zapsaný v technickém průkazu jako "nákladní automobil skříňový". Hmotnost vozidla je 2520 kg a má dvě nápravy. Je možné na nákladní vozidlo zaměstnance uplatnit cestovní náhrady? Dle zákona o silniční dani je poplatníkem zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla, ale jak je to s nákladním automobilem?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli

Související články

Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Některé souvislosti a chyby při poskytování náhrady jízdních výdajů
Zahraniční pracovní cesty
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Přerušení pracovní cesty
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Pracovní cesty v agenturním zaměstnávání
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Cestovní náhrady poskytované zaměstnavatelem
Cestovní náhrady v roce 2020
Cestovní náhrady 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Změny výše některých cestovních náhrad v roce 2018
Cestovní náhrady jednatelů
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Automobil v pracovněprávních vztazích

Související otázky a odpovědi

Přerušení cesty při jízdě služebním autem
Použití soukromého auta na služební cestu
Služební cesta vlastním automobilem zaměstnance - havarijní pojištění
Odškodnění zaměstnanců po zaviněné dopravní nehodě
Daňový režim osobního automobilu u jednatele s. r. o.
Cestovní náhrady
Pracovní cesta uskutečněna soukromým vozidlem
Cestovné u zaměstnance, který použije auto vlastní nebo vypůjčené
Výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách – určení spotřeby pohonných hmot
Cestovní náhrady - dovoz na letiště
Služební cesty jednatele v době čerpání dovolené
Služební cesty a vozidlo kategorie N1
Přerušení pracovní cesty
Společník vykonávající funkci jednatele bezplatně a cestovné
Náklady na stravování při pracovní cestě
Cestovní náhrady a krátkodobá zahraniční pracovní cesta
Elektronické zpracování cestovních příkazů - špatně viditelný doklad
Cestovné
Vyslání na pracovní cestu do místa bydliště

Související předpisy

§ 4.1.a) zákona 16/1993 Sb. o dani silniční
§ 157, 158 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
463/2017 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad