Uplatnění slevy na invaliditu

Plné znění otázky

Může zaměstnanec pobírající starobní důchod uplatnit slevu na dani podle § 35 odst.1 zákona písm. c)  - na základní invaliditu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Odchod do starobního důchodu

Související články

Odpovědi na dotazy plátců daně
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Kontrola výpočtu daně u plátce daně - Sleva na manželku
Povinnosti plátce daně v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2018

Související otázky a odpovědi

Výpočet exekuce z odměny zastupitele
Příjem ženy na mateřské dovolené
Stanovení podmínek pracovní cesty
Roční zúčtování daně a odpočet na invaliditu
Odpracované hodiny pro slevu na dani dle § 35 odst. 1 písm. a), b) za rok 2020
Základní sleva na invaliditu
Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod
Sleva na manželku 68 000 Kč
Sleva na invaliditu
Sleva na manželku - nepeněžní příjem
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Starobní důchodce a uplatnění slevy na dani z příjmu
Prohlášení poplatníka
Příjem ženy na mateřské dovolené
OSVČ ZTP/P
Školkovné
Úmrtí OSVČ - sleva na dani
Odpočet úroků z úvěru na bydlení
Sleva na studenta při zanechání studia
Uplatnění slevy na dani podle § 35 zákona o daních z příjmů
Sleva na dítě - doktorand do 28 let
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - úroky z hypotečního úvěru

Související předpisy

155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
586/1992 Sb. o daních z příjmů