Zaměstnání OSVČ na DPP

Plné znění otázky

Jsme v.o.s. a chtěli bychom od července zaměstnat OSVČ (elektrotechnik) na DPP jako správce budovy, měsíční příjem cca 9.000 Kč. Chci se zeptat, jestli je to možné, nebo jestli to má nějaká úskalí - neradi bychom mu zkomplikovali život. Náplň práce - správce budovy (drobné opravy, údržba), HM 9.000 Kč, srážková daň (bez podepsaného Prohlášení), počet odpracovaných hodin max. 300 ročně. Poté mu vystavíme Potvrzení o příjmech a to si může dát ke svému Daňovému přiznání. Je to tak v pořádku? Jde mi hlavně o to, jestli když je OSVČ elektrotechnik, může mít dohodu jako správce budovy, ale samozřejmě i ostatní náležitosti - abychom s tím potom my, nebo on neměli problémy.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Pracovní volno
Souběžná činnost

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Odměna z dohody o provedení práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Vánoční brigády
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti

Související otázky a odpovědi

Výpočet dovolené v roce 2021
Pozdě oznámené narození dítěte zaměstnavateli v roce 2020 a roční zúčtování daně za rok 2019
Stravenky DUN
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Zaměstnání na DPP a platba z OON
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dohoda o provedení práce
Souběh dohody o provedení práce a spolupráce
Student a prohlášení
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce
DPP a DPČ
Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní pohotovost
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Střídání DPP a pracovního poměru
Ukončení DPP a vznik DPČ
Změny v legislativě u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti od 1. 1. 2024
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Informace o obsahu DPP/DPČ po novelizaci zákoníku práce k 1. 10. 2023

Související předpisy

§ 75, 77 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 59. 1 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách