Exekuce vedená soudním exekutorem a daňové přiznání

Plné znění otázky

Zaměstnanec má několik exekucí. Nejenom na plat, ale také na měsíční daňový bonus. Po skončení kalendářního roku nebude žádat o provedení ročního zúčtování u zaměstnavatele, ale bude si individuálně podávat daňové přiznání na finančním úřadě. Již nyní je zřejmé, že vznikne doplatek ze zúčtování ve složení přeplatek na dani po slevě a doplatek na daňovém bonusu. Exekutoři každoročně zasílají zaměstnavateli v období zúčtování nové speciální exekuční příkazy ve snaze postihnout, zadržet a vyplatit jim i takové specifické příjmy zaměstnance. Je povinností mzdové účetní ohlašování a zdokladování aktuálně evidovaných exekucí zaměstnance u zaměstnavatele vůči finančnímu úřadu? V potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti není exekucím vyhrazena žádná kolonka, tak ani nevím, jak se finanční úřad staví k soudním exekucím poplatníka a jak s nimi nakládá nebo zda se jimi vůbec zabývá, protože není plátcem platu, ale správcem daně. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Daňový bonus a pojetí čisté mzdy u srážek ze mzdy
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Daňové aktuality
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017, 1. část
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Související otázky a odpovědi

Srážky, exekuce, daňový bonus
Exekuční příkaz - vyživované osoby
Status student
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u občana Slovenska
Prohlášení poplatníka
Daňové zvýhodnění na dítě - prokázání totožnosti dítěte
Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Daňové zvýhodnění na dítě - studenta
Doplňující otázka k - Daňové zvýhodnění na děti – vícerčata
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Daňové zvýhodnění na dítě u bývalých partnerů
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Doložení ukončení studia na střední škole
Hlavní pracovní poměr u denního studia vysoké školy
Povolení k pobytu pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Pěstounská péče a sleva na dani na dítě
Daňové zvýhodnění na děti u ukrajinských zaměstnanců

Související předpisy

99/1963 Sb. občanský soudní řád