Pohledávky nevymáhané zdravotními pojišťovnami

Jednou z důležitých povinností zdravotních pojišťoven je průběžně analyzovat platební morálku plátců pojistného, kterými jsou zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Tato činnost zdravotních pojišťoven je důležitá zejména proto, aby byl zajištěn pravidelný přísun prostředků do systému veřejného zdravotního pojištění.

V této souvislosti je zapotřebí doplnit, že významnou složkou příjmové stránky jsou také platby pojistného státem za osoby, za které platí pojistné stát (například nezaopatřené děti, poživatelé důchodů, studenti, uchazeči o zaměstnání a další). Tyto platby se přijetím zákona č. 231/2020 Sb. výrazně zvýšily a činily od 1. 6. 2020 měsíčně částku 1 567 Kč (za měsíce leden až květen 2020 činila tato platba 1 067 Kč). Od 1. ledna 2021 se platba státu dále zvyšuje na 1 767 Kč. Jsou-li příjmy a výdaje…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků