Hlediska pro zařazení zaměstnance do platové třídy

Je nesporné, že pokud jde o odměňování zaměstnanců za práci konanou v pracovním poměru, před soud se dostane spíše otázka týkající se mzdy než platu. Je to dáno tím, že pravidla pro odměňování zaměstnance platem jsou právními předpisy stanovena poměrně přísně a zaměstnavatel nemá v tomto ohledu příliš velký manévrovací prostor.

To lze ostatně dokumentovat citací ustanovení § 122 odst. 1 druhé věty zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle které plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak“.

To samozřejmě neznamená, že o výši platu nemůže mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzniknout soudní spor. Jeden takový nedávno řešil Nejvyšší soud, přičemž se zabýval hledisky pro…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků