Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská

Vydáno: 14 minut čtení

V minulém čísle jsme zodpověděli vaše nejčastější dotazy týkající se zejména nové dávky nemocenského pojištění dlouhodobého ošetřovného. V tomto čísle budeme pokračovat a zodpovíme vaše další dotazy k druhé nové dávce, dávce otcovské poporodní péče, tzv. otcovské. Dále se budeme věnovat otázkám týkajícím se krátkodobého ošetřovného.

1) Dne 5. 6. 2018 se mi narodilo dítě. Na otcovskou jsem nastoupil 15. 6. 2018. V zaměstnání jsem měl naposledy plánovanou směnu na 14. 6. 2018 a pak až na 22. 6. 2018. Mám nárok na otcovskou?

Otcovská se nevyplácí za dny pracovního klidu, tj. za dny, které pro zaměstnance nejsou pracovním dnem. Jestliže nemáte v podpůrčí době, tj. v 7 dnech žádný den, který by byl pro vás pracovním dnem, pak nárok na dávku nevzniká.

2) Dne 15. 8. 2018 jsme s manželkou převzali čtyřletou holčičku do pěstounské péče. Může manželka pobírat otcovskou?

Ano, může. Pokud manželé převezmou dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (např. soudu), a pokud současně toto dítě ke dni převzetí do péče ještě nedosáhlo 7 let věku, může žádat o dávku nejen muž, ale i žena.

3) Na otcovskou jsem nastoupil v sobotu 1. 9. 2018 (syn se narodil 31. 8. 2018). V zaměstnání mám běžné rozvržení pracovní doby - pracovní týden od pondělí do pátku. Budu mít nárok na otcovskou?

Nárok na dávku Vám vznikne. Jelikož v podpůrčí době, tj. v 7 kalendářních dnech jste měl od pondělí do pátku pracovat a namísto toho jste pečoval o novorozené dítě, máte nárok na výplatu otcovské od soboty 1. 9. 2018 do pátku 7. 9. 2018, tj. za 7 kalendářních dnů.

4) Mám nárok na otcovskou i v době, kdy je ještě moje žena s dítětem v porodnici? Ano, máte. Za péči o dítě se považuje i doba pobytu dítěte v porodnici. Předpokládá se, že novorozené dítě a manželku v porodnici otec navštěvuje.

5) Syn se mi narodil 1. 9. 2018 a mně skončil pracovní poměr 31. 8. 2018. Vznikne mi nárok na otcovskou?

Nárok v tomto případě nevzniká, protože v den nástupu na otcovskou již nejste účasten nemocenského pojištění, tzn. netrvá vám zaměstnání. Žádná ochranná lhůta není pro otcovskou stanovena.

6) Nastoupil jsem na otcovskou dne 28. 8. 2018 a 31. 8. 2018 mi skončil pracovní poměr. Budu mít nárok na výplatu dávky po celých 7 dní?

Ano, nárok na dávku trvá po celou podpůrčí dobu i v případě skončení pracovního poměru v jejím průběhu.

7) Mohu ošetřovat dítě déle než 9 dní, když bude stále nemocné?

Je to možné, ale výplata ošetřovného (finanční dávky) bude náležet pouze po dobu Vámi zmíněných 9 kalendářních dnů. Pokud jste osamělý rodič a vychováváte dítě do 16 let věku, které neukončilo povinnou školní docházku, pak je podpůrčí doba (doba výplaty dávky) delší, a to až 16 dnů.

8) Pracuji na směny a musela jsem zůstat doma na ošetřovném kvůli nemocnému dítěti. Z práce mi volali, že mě nutně potřebují. Zajistila jsem si hlídání, dorazila do práce a odpracovala jednu směnu. V práci mi ji ale nezaplatili, prý to nejde, když jsem na ošetřovném. Je to v pořádku?

V tomto případě Vám měla být vyplacena mzda od zaměstnavatele. Správně měl zaměstnavatel okresní správě sociálního zabezpečení, která Vám vyplácí dávku, potvrdit na tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování - díl II., že jste v daný den pracovala, a za tento den by Vám ošetřovné nebylo vyplaceno. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete, je možné obrátit se na příslušný Státní úřad inspekce práce.

9) Pracuju na dohodu o pracovní činnosti. Mám také nárok na to zůstat doma s nemocným dítětem? A kdo mi to zaplatí?

Zaměstnání vykonávaná na základě dohody o pracovní činnosti i dohody o provedení práce nepatří mezi zaměstnání, u kterých vzniká nárok na ošetřovné. V případě špatné sociální situace máte možnost obrátit se na příslušný úřad práce a požádat o dávky z nepojistných systémů.

10) Jak mám postupovat, když jsem na nemocenské a onemocnělo mi dítě? Jsem samoživitelka a nikdo jiný s ním k dětskému lékaři jít nemůže. Já to ale nezvládnu v době vycházek. Co mám dělat?

Je určitě možné domluvit se s ošetřujícím lékařem na úpravě vycházek, současně by ale tato situace byla i omluvným důvodem, pokud by Vás kontrola nezastihla doma (pochopitelně by pak bylo třeba doložit návštěvu dětského lékaře). Pokud dětský lékař rozhodne o potřebě ošetřování, nelze pobírat obě dávky. Nárok na výplatu nemocenského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného.

11) Jsem doma s miminkem a starší dcerka onemocněla. Manžel si chtěl na ni vzít ošetřovné, ale v práci mu řekli, že to není možné, a postarat se mám já, když jsem stejně doma na mateřské dovolené. Miminko mi ale dává dost zabrat a starší dcera má vysoké horečky. Měl manželův zaměstnavatel pravdu? Opravdu se o obě děti musím postarat sama?

Ve Vašem případě jde o situaci, kdy ošetřovné na starší dceru lze Vašemu manželovi přiznat. Podle zákona o nemocenském pojištění by překážkou bylo, pokud by na toto dítě byla pobírána buď peněžitá pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek, a to ve Vašem případě není. Pokud by tedy ošetřující lékař rozhodl o potřebě ošetřování na starší dceru, jde o případ zákonné překážky v práci na straně Vašeho manžela, a proto omluvenou nepřítomnost v zaměstnání podle zákoníku práce.

12) Snacha je na mateřské dovolené s 3měsíčním synem a má ještě 4letého synka. Pokud ona onemocní, může na ni dostat placené ošetřovné syn, aby o ni a děti mohl pečovat? Který lékař v takovém případě vypisuje doklad a na jak dlouho?

V této situaci může mít Váš syn nárok na ošetřovné, neboť se jedná o případ, kdy dávka náleží z toho důvodu, že osoba která se jinak stará o dítě, sama onemocněla, proto se o dítě nemůže postarat a je nutné, aby péči převzal někdo jiný - například otec dítěte. Tiskopis Rozhodnutí o potřebě ošetřování bude vyplňovat ošetřující lékař Vaší snachy (nemocné maminky dítěte).

13) Přítel je po bouračce hodně pochroumaný. Má zlomeniny, prostě se o sebe nepostará. Můžu si na něj vzít ošetřovné? Kdo mi peníze za ošetřování vyplatí? Sociálka, nebo zaměstnavatel? Dostanu zaplacený každý den, nebo jsou také první tři dny zadarmo jako u nemocenské?

Na ošetřovné budete mít nárok, pokud s přítelem sdílíte společnou domácnost. O potřebě ošetřování však musí rozhodnout ošetřující lékař Vašeho přítele. Dávku vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnavateli předáte tiskopisy Rozhodnutí o potřebě ošetřování vystavené ošetřujícím lékařem nemocného člena domácnosti, které slouží také jako omluvenka pro nepřítomnost v práci. Ošetřovné náleží ve výši 60 % tzv. denního vyměřovacího základu (ten se vypočítává zpravidla z úhrnu příjmů za posledních 12 měsíců) a náleží v této výši za každý kalendářní den, tj. včetně sobot a nedělí. Podpůrčí doba (doba výplaty) činí maximálně 9 kalendářních dnů.

14) Ještě jsem doma s dítětem na ošetřovném nikdy nebyla, proto mě zajímá, jestli chodí nějaké kontroly a kontrolují, jestli je matka s dítětem opravdu doma a nešla třeba nakoupit.

U ošetřovného v tomto ohledu není nastaven takový režim jako u nemocenského, tj. není třeba po celý den setrvávat s dítětem doma. Předpokládá se, že je třeba zajistit v tomto případě i chod domácnosti a péči o ni.

15) Mám vážnou nemoc srdce a pobírám invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Žiji s přítelkyní, která se o mě stará a doprovází mě na různá vyšetření. Je možné, aby dostala na den mého vyšetření ošetřovné, když není moje manželka?

V tomto případě by spíše připadalo do úvahy uplatnit u zaměstnavatele požadavek na volno z důvodu doprovodu osoby blízké k lékaři, tj. posoudit věc z pohledu překážky v práci v režimu zákoníku. Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, která nahrazuje příjem zaměstnanci, který nemůže pracovat z důvodu ošetřování nemocného člena domácnosti.

16) Chtěla jsem Vás požádat o odpověď ohledně střídání pečovatelů u ošetřovného pro dítě. Potřebuji k dnešnímu dni ukončit péči a od zítřka by ji převzal manžel. Dostali jsme formulář. Žádost o ošetřovné osoby, která převzala péči. Ten odevzdá manžel jako začátek ošetřovného + má dodat Potvrzení o trvání potřeby ošetřování. Na to je také formulář, či paní doktorka pouze sepíše, že je péče nadále potřeba? Formulář o ukončení ošetřovného odevzdám já jako první ošetřovatel a manžel dá do práce kopii?

Výplatu ošetřovného provádí okresní správy sociálního zabezpečení. Obecně lze však konstatovat, že osoba, která začala dítě ošetřovat, odevzdá I. díl - Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) a tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)“. Osoba, která převzala péči jako druhá v pořadí, uplatní nárok prostřednictvím vyplněného tiskopisu „Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)“, který je možné stáhnout z webových stránek ČSSZ nebo vyzvednout na OSSZ, a dále zpravidla přiloží II. díl - Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče). Tiskopis musí být podepsán i pojištěncem, od kterého přebírá ošetřování (péči).

17) Za měsíc očekáváme druhého potomka. Já jsem teď přecházela z rodičovské na mateřskou. Doma máme téměř 3letého syna, který ještě nechodí do školky. Teprve půjde k zápisu a poté od září nastoupí. Přítel je zaměstnaný. Slyšela jsem, že by přítel mohl být na paragrafu v době, kdy já budu v porodnici. Je to možné? Může být pak ještě ten týden s námi doma na otcovské dovolené?

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože se musí např. postarat o nemocného člena domácnosti, anebo osoba, která o dítě jinak pečuje, onemocněla, utrpěla úraz nebo porodila apod. V případě porodu rozhodne o potřebě ošetřování lékař porodnice a na rozhodnutí o potřebě ošetřování vyznačí, že žena nemůže pečovat o dítě, o které jinak pečuje. Pokud tak ošetřující lékař v nemocnici učiní, může otec uplatnit nárok na ošetřovné.

Podmínkou pro nárok na otcovskou je účast otce na nemocenském pojištění a péče o dítě. Zaměstnanec, pokud mu trvá účast na pojištění a splní ostatní podmínky, může čerpat tuto dávku kdykoli v průběhu šestinedělí matky. Pro volno v zaměstnání využije otec rodičovskou dovolenou podle § 196 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci rodičovskou dovolenou poskytnout od narození dítěte v rozsahu, o jaký si požádá, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

18) Před nedávnem jsme se dozvěděli, že syn má nádor, a musíme podstoupit onkologickou léčbu, která bude trvat přes 10 měsíců. Nemocnici máme daleko 2 h cesty. Doma máme 4 děti, já jsem na mateřské s ročním dítětem, manžel chodí do práce. Chtěla bych se zeptat, jak to můžeme řešit. Na sociálním úřadě mi řekli, že manžel může být s dítětem na paragrafu, ale placené to bude jenom 9 dnů. Na více nemá nárok. Tato léčba je ale dlouhodobá a syn je více v nemocnici než doma. V práci má manžel pochopení a jsou k této situaci vstřícní. Je nějaká možnost, že pokud bude syn v nemocnici a doma v bezvládném stavu, aby na něj manžel mohl mít placený paragraf? Nebo je jiná cesta?

Z nemocenského pojištění náleží dvě dávky z důvodu ošetřování člena rodiny, a to ošetřovné a dlouhodobé ošetřovné. Informaci o poskytování ošetřovného jste již obdržela; tato dávka náleží jen po dobu prvních 9 kalendářních dnů od vzniku potřeby ošetřování. Trvá-li potřeba ošetřování delší dobu než 9 dnů jako v případě ošetřování vašeho dítěte, je zaměstnavatel povinen poskytnout vašemu manželovi neplacené pracovní volno, ale ošetřovné již za tuto dobu nemůže být vypláceno.

Druhou dávkou poskytovanou z důvodu ošetřování člena rodiny je dlouhodobé ošetřovné. Tato dávka se poskytuje teprve od 1. června letošního roku. Podmínkou nároku na tuto dávku je, že u ošetřované osoby došlo k takovému náhlému zhoršení zdravotního stavu, že musela být hospitalizována po dobu alespoň 7 dnů, a po propuštění z nemocnice se předpokládá u ní potřeba celodenní péče po dobu nejméně 30 dnů. Tato dávka náleží jen po dobu prvních 90 dnů od prvního propuštění z nemocnice.

O potřebě dlouhodobé péče rozhoduje nemocnice při propouštění ošetřované osoby do domácí péče. Doporučujeme, abyste se informovali v nemocnici, zda jsou u vašeho dítěte splněny podmínky pro rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče. Z údajů, které jste uvedla, se domníváme, že asi splněny nebudou. Ani tato dávka by ale nevyřešila potřebu ošetřování vašeho syna po celou dobu jeho léčení.

Osobám, které jsou dlouhodobě závislé na péči jiné osoby, je přiznáván příspěvek na péči. Výše příspěvku je závislá na stupni závislosti na péči jiné osoby. Závislost na péči jiné osoby je rozdělena do 4 skupin. Výše příspěvku může činit u dítěte do 18 let věku 3 300 Kč, 6 600 Kč, 9 900 Kč nebo 13 200 Kč. Doporučujeme, abyste požádali krajskou pobočku Úřadu práce o tento příspěvek. Příspěvek se přiznává, pokud je na něj nárok, nejdříve od měsíce podání žádosti, nikoliv zpětně, proto je třeba požádat co nejdříve.

Související dokumenty

Související články

Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Ošetřovné
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Uplatnění nároku na dávky nemocenského pojištění v ČR při vzniku sociální události v cizině
Ošetřovné po skončení mimořádných opatření - návrat k původním pravidlům
Dávky nemocenského pojištění při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 1. část
Otcovská - novinka od 1. 2. 2018, 2. část
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
Dávka otcovské poporodní péče
Work-life balance
Co vás zajímá v nemocenském pojištění
Otcovská, karanténa a další změny v návrhu prorodinného balíčku
Základní informace k nové dávce nemocenského pojištění - otcovská
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Podpůrčí doba u dávek nemocenského pojištění - 2. část
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022
Dávky nemocenského pojištění při vzniku sociální události v cizině
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Postih za porušení režimu nemocného

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb. zákoník práce

Související pracovní situace

Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Ošetřovné
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Dlouhodobé ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související otázky a odpovědi

Fakturace na mateřské dovolené
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Délka otcovské dovolené - proplacení
Otcovská dovolená
Ošetřovné na matku
Další mateřská dovolená v době rodičovské dovolené
Starobní důchodce a nemocenská
Ukončení dočasné pracovní neschopnosti
Platnost ukončení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době při dočasné pracovní neschopnosti
Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou při dlouhodobé nemoci
Zaměstnanec na DPP a dočasná pracovní neschopnost
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Ochranná lhůta u uvolněných zastupitelů obce
Příloha k žádosti o dávku
Počátek dočasné pracovní neschopnosti
Práce během prvních dní dočasné pracovní neschopnosti (izolace)
Příloha k žádosti o dávku - nemocenská
Vykrytí směny při pracovní neschopnosti