Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Vydáno: 12 minut čtení

Pracovní úrazy a nemoci z povolání v nemálo případech zanechávají důsledky na zdraví zaměstnanců. Mnohdy jsou tak závažného charakteru, že zaměstnanec nemůže z těchto důvodů vykonávat dosavadní práci. Když pak není možné převést zaměstnance na jinou práci, může zaměstnavatel nebo zaměstnanec přistoupit ke skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Jaký je správný postup?

Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
JUDr.
Ladislav
Jouza
Smluvní lékař
Zaměstnavatel při řešení těchto pracovněprávních a souvisejících zdravotních otázek musí postupovat nejen podle zákoníku práce, ale i podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon“), po novele č. 202/2017 Sb.
Každý zaměstnavatel, který nemá vlastní závodní zdravotnické zařízení, musí mít uzavřenu smlouvu k poskytování pracovnělékařských služeb s lékařem nebo zdravotnickým zařízením Povinnost k uzavření písemné smlouvy s lékařem je stanovena v zákoně v § 54 odst. 2 písm. a).
Smlouva by měla obsahovat podrobně rozpracované závazky a formy spolupráce. Uzavírá se podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (nepojmenovaná – inominátní smlouva).
Pracovnělékařské služby může provádět lékař v pracovněp

Související dokumenty

Související pracovní situace

Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné

Související články

Letní brigády z pohledu BOZP
Ohrožují přesčasy bezpečnost práce?
Testové otázky
BOZP mladistvých zaměstnanců
Kontrola dodržování léčebného režimu
Ochrana zdraví zaměstnance - zákaz výpovědi z pracovního poměru
Karta BOZP pro profesi: Kněz
Karta BOZP pro profesi: Strojník obsluhy stavebních strojů
Harmonogram směn z pohledu BOZP
Odstupné a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Těhotenství a pracovní poměr
Bezpečnost práce a letní problémy na pracovišti
Poznámka k právní úpravě poskytování OOPP
Expozice prachu může vést k vážným dýchacím potížím a plicním onemocněním
Kolaborativní roboti
Bezpečnost práce a kamerový systém na pracovišti
Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP
Několik poznámek ke zdraví škodlivému pracovnímu prostředí

Související otázky a odpovědi

Bezpečnostní listy na pracovišti
Praní pracovních oděvů
Školení první pomoci
Práce ve výšce za nepříznivého počasí na zahraničním pracovišti
Chemické záchody na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Práce ve ztíženém prostředí
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Povinnost společnosti mít závodního lékaře
Stávka a její vliv na dovolenou
Pracovní úraz
Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Pracovní úraz
DPP - vstupní prohlídka
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Testování a očkování v sociálních službách
Dioptrické brýle jako OOPP
Covid - očkování, testování
Povinnost zaměstnance podrobit se testování na covid-19

Související předpisy

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
262/2006 Sb., zákoník práce
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách
89/2012 Sb. občanský zákoník
202/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony