Smlouva na příležitostný příjem

Plné znění otázky

Fyzická osoba má smlouvu o příležitostném příjmu, bylo jí na tuto smlouvu vyplaceno 9 000 Kč a předmětem smlouvy je organizace divadelního festivalu, tisk vstupenek a plakátů. Otázka je, jestli to splňuje definici příležitostného příjmu, když organizace fakticky trvá několik měsíců (šest). Pokud se jedná o příležitostný příjem v tomto roce, bude tomu tak i v následujícím roce, když se to bude opakovat za stejných podmínek?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Náležitosti mzdového listu
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Příležitostné zaměstnání
Příjem z příležitostné činnosti
Sociální výpomoc zaměstnanci v exekuci
Uznání daňového rezidentství
Příležitostný příjem
Příležitostný příjem
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Ošetřovné pro OSVČ
DPP na Slovensku
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Zdaňování státní a soukromé penze z Velké Británie
Zdanění soukromé penze z Velké Británie?
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Služební vůz - pracovní pohotovost
Příspěvek na rekreaci
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výpočet ceny pro stanovení 1% do mzdy

Související předpisy

§ 6-10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 420 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník