Příspěvek na rekreaci

Plné znění otázky

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek na jejich rekreaci. Zaměstnanec poletí do Švýcarska na dovolenou na 5-7 dnů, a protože bude ubytován u známých, nebude kromě letenky hradit nic. Pokud aerolinkám letenku uhradí zaměstnavatel, bude se u zaměstnance jednat o příjem osvobozený dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Konsolidační balíček a mzdy
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
K ročnímu zúčtování záloh na daň
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část

Související otázky a odpovědi

Antivirus C - nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020
Zaměstnanci nerezidenta
Placený svátek a neplacené volno
Danění stravenek u 12hodinové směny
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Služební vůz - pracovní pohotovost
Odpočet úroků z úvěru - změna vlastníka v průběhu roku
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Úmrtí dítěte – daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění na dítě
Sleva na dítě - rozdělení mezi rodiče
Daňové zvýhodnění na dítě ukrajinského zaměstnance
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Daňové zvýhodnění na zletilé dítě s jinou trvalou adresou
Roční zúčtování daně zaměstnance - dva hypotéční úvěry
Roční zúčtování daně a příjmy z Evropské komise
Roční zúčtování daňových záloh - nově přijatý zaměstnanec, zaměstnanec pracující jen část roku
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti
Příspěvek zaměstnancům na čistící prostředky
Úhrada za zkoušku - nezdanitelná část základu daně

Související předpisy

§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů