Zaměstnavatelé a rozhodné období kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Z hlediska placení pojistného zaujímá rozhodné období ve zdravotním pojištění významnou roli, neboť určuje časový úsek, za který se pojistné odvádí.

Kalendářní měsíc se fakticky dotýká všech skupin plátců, kterými jsou:

  • zaměstnavatelé (a jejich prostřednictvím zaměstnanci),
  • osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ),
  • osoby bez zdanitelných příjmů,
  • stát jako plátce pojistného za osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci kalendářního měsíce musí mít pojištěnec také vyřešen svůj pojistný vztah, což znamená, že alespoň jeden den v každém měsíci musí mít u zdravotní pojišťovny evidovánu některou ze stanovených kategorií, tedy zaměstnání, podnikání nebo „státní kategorii“. Pokud tato podmínka splněna není, stává se pojištěnec ve zdravotním pojištění osobou bez zdanitelných příjmů s povinností platit pojistné, což je v roce 2022 měsíčně částka 2 187 Kč.

Poznámka:

Jiné podmínky platí u pojištěnce činného jako OSVČ v režimu paušální daně. Tato osoba plní veškeré povinnosti vůči Finanční správě České republiky a řádným placením paušální zálohy ve výši 5 994 Kč, jejíž součástí je ve zdravotním pojištění i

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy

Související články

Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění a výkon činnosti u zaměstnavatele bez pracovněprávního vztahu
Snížení zálohy ve zdravotním pojištění
Jeden den ve zdravotním pojištění v roce 2016
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - více příjmů zaměstnance a minimální vyměřovací základ
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Zaměstnavatel dlužníkem ve zdravotním pojištění
Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Vybrané pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění v roce 2022 v příkladech
Dohody ve zdravotním pojištění - příklady
Zdravotní pojištění při zaměstnání ve více státech Evropské unie
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2018 - vybrané situace
Jak mají zaměstnavatelé správně vypočítat pojistné na zdravotní pojištění?
Podnikání a zaměstnávání ve zdravotním pojištění v roce 2016
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění
Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum?
Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Konkurenční doložka
Odvody zdravotního pojištění při více pracovních poměrech
Zdravotní pojištění - student vysoké školy
OSVČ - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Částečná nezaměstnanost a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění
Prohlášení poplatníka, Zdravotní pojištění
Výkon vazby a vztah ke zdravotnímu pojištění
Zdravotní pojištění - minimální vyměřovací základ
Zdanění příjmu z USA
Příjem za poskytnutí receptur
Odměny členů orgánů právnických osob
Opravné přehledy na zdravotní a sociální pojištění u OSVČ
Účast na zdravotním pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno po část dne
Metodika výpočtu zdravotního pojistného
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Vrácení přeplatku ze zdravotního pojištění