Podpora zaměstnavatelů úlevami v pojistném na sociální zabezpečení

Vydáno: 13 minut čtení
V době vyhlášeného nouzového stavu bylo realizováno mnoho omezujících opa-tření, které se u řady zaměstnavatelů projevily negativními dopady v ekonomické sféře. U značného počtu subjektů došlo zejména k omezení provozů, výrobní a obchodní činnosti.

U mnoha zaměstnavatelů došlo k tak výraznému ekonomickému propadu, že prvotní problémy s likviditou následovaly problémy s pokrytím svých nákladů. Bylo schváleno několik vládních opatření, jejichž cílem je likviditu zaměstnavatelů podpořit. Jedním z účinných nástrojů byla podpora formou poskytnutí úvěrů s garancí státu a také program ANTIVIRUS - refundace části náhrad mezd vyplácených zaměstnavateli za zaměstnance, a to zaměstnancům v pracovním poměru, u kterých byla uplatněna překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 207 až § 209 zákoníku práce nebo z důvodu karantény podle § 192 zákoníku práce. Ovšem toto opatření není vhodné pro všechny zaměstnavatele. Rovněž úvěry z důvodu administrativní náročnosti nejsou schopny zajistit zaměstnavatelům likviditu v potřebném čase.

Aktuální ekonomická situace začíná negativně dopadat na zaměstnanost. K eliminaci tohoto vlivu byla přijata další opatření na podporu udržení zaměstnanců v pracovní aktivitě a tím omezení potřeby zaměstnance propouštět.

Pro tento účel byly zvoleny dvě formy pomoci, a to jednak snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti po stanovenou dobu při splnění daných podmínek. Právní úprava je zakotvena v zákoně č. 255/2020 Sb., o snížení penále z pojistného na sociální zabezpeče

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Určení daňové rezidence dle SZDZ

Související články

Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zvláštní opatření v sociálním pojištění osob samostatně výdělečně činných
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Novinky od 1. 9. 2020 v sociálním zabezpečení
Aktuální otázky placení pojistného na sociální zabezpečení
Prominutí pojistného na sociální pojištění
K odložení placení pojistného na sociální pojištění a dalším změnám v sociálním pojištění podle zákona č. 255/2020 Sb.
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii
Jak vysoké pojistné se odvádí z hrubé mzdy v zemích OECD?
Co vás aktuálně zajímá ke krizovému ošetřovnému
Sociální zabezpečení studentů
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Nejdůležitější změny v roce 2019 v sociálním pojištění
Sociální pojištění u studentů a čerstvých absolventů škol
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Zdravotní pojištění a odvod pojistného zaměstnavatelem s dopočtem a doplatkem do minima
Novinky od 1. ledna 2022 v sociální oblasti
Systém nemocenského pojištění v České republice

Související otázky a odpovědi

Promíjení pojistného na sociální zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
ANTIVIRUS C
ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50
Antivirus C - prominutí pojistného
Antivirus C - spolky, nadace
Prominutí pojistného - Antivirus C
Antivirus C - pracovní smlouva jednatele, společníka
Antivirus C
Splnění podmínky počtu zaměstnanců aspoň 90 % (Antivirus C)
Chráněná dílna a prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců
Antivirus C - odměny zaměstnancům
Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (prominutím pojistného)
Antivirus C a statutární orgán
Antivirus C - soukromá škola o.p.s.
Antivirus C a dohoda o ukončení pracovního poměru
Antivirus C
Neodvedené soc. pojištění za zaměstnavatele
Antivirus C, pozdní úhrada sociálního za měsíc červen, červenec
Antivirus C

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení