JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Jste v pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel po Vás přesto vyžaduje výkon práce (nemá za Vás zástup). Můžete pracovní poměr ukončit? Řešení: Zaměstnanec může pracovní poměr ukončit kdykoli, tedy i v...
Vydáno: 29. 09. 2021
Máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou a za měsíc odcházíte na mateřskou dovolenou. Pracovní poměr podle smlouvy skončí v prosinci příštího roku. Zaměstnavatel se vás nyní ptá, jakým způsobem...
Vydáno: 21. 09. 2021
  • Článek
S účinností od 3. 3. 2021 je mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR zavedeno povinné testování zaměstnanců při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele.
Vydáno: 19. 03. 2021
  • Článek
Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákoníku práce přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb. (dále jen „novela“), která mění zásadním způsobem právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve smyslu § 338 zákoníku práce (dále jen „převod“). Ačkoli tyto změny nejsou z pohledu běžné personální nebo mzdové praxe natolik přelomové jako změny v koncepci dovolené účinné k 1. 1. 2021, většina právníků již tuší, že jde o důležitou změnu, se kterou se bude muset praxe vypořádat.
Vydáno: 24. 09. 2020