Průměrný hodinový výdělek a zaručená mzda

Téma:

Prosím o informaci k průměrnému hodinovému výdělku a nejnižší úrovně zaručené mzdy dle zákona č. 258/2020 Sb., kterým se mění zákoník práce - právní úprava § 357 odst. 1 zákoníku práce, s účinností od 30. 7. 2020. Dozorujeme ve zpracování mezd více firem, kde firmy používají různé mzdové softwary. Zajištění zaručené mzdy a průměrného výdělku je ale rozdílný. Některé v případě, že zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci použít průměrný výdělek, který nedosahuje zjištěný částky nejnižší úroveň zaručené mzdy, je tedy nižší, použijí jako průměrný výdělek hodinovou nejnižší úroveň zaručené mzdy pro danou skupinu prací, a to po celé čtvrtletí. V případě ale, že je potřeba použít průměrný hodinový výdělek celý měsíc (např. překážka v práci) a při uplatnění nejnižší úrovni zaručené mzdy se stane, že vyjde při měsíční mzdě částka nižší než nejnižší úroveň měsíční mzdy. Do zaručené měsíční mzdy tedy poskytují doplatek v odměnách, aby zachovaly úroveň zaručené mzdy. Jiný software použije nejnižší úroveň zaručené mzdy jako podíl nejnižší úrovně zaručené mzdy a fondu pracovní doby na příslušný měsíc, a pokud je průměrný hodinový výdělek zaměstnance nižší než vypočítaný podíl, uplatní se vypočítaný podíl, a to podle každého měsíce, v kterém vzniká právo použít průměrný výdělek. To znamená, že průměrný výdělek je v daném čtvrtletí ale každý měsíc jiný. Všechny firmy tvrdí, že jejich výpočet je správný. Prosím tedy o upřesnění, které z výše uvedených stanovení průměrných hodinových výdělků je od 30. 7. 2020 správné, abychom dodrželi dikci zákona.

I. Č.

8. 2. 2021

Odpověď na tuto otázku je dostupná pouze předplatitelům

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků

JUDr. Bořivoj Šubrt

JUDr. Bořivoj Šubrt