Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy

Vydáno: 10 minut čtení

Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru nestačí poměřovat s minimální mzdou, ale ve smyslu ustanovení § 112 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, až na výjimky s příslušnou skupinou prací (stupněm) nejnižší úrovně zaručené mzdy. Ty jsou konkrétně upraveny v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. jednak co do výše, jednak co do obecných charakteristik skupin prací a konkrétních příkladů podle oborů (v příloze tohoto nařízení).

Pokud zaměstnavatel zařadí práci vykonávanou zaměstnancem podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do nesprávné skupiny prací a poskytuje zaměstnanci v souhrnu (bez nárokových složek vyjmenovaných v ustanovení § 112 odst. 3 zákoníku práce) mzdu nižší, kromě toho, že je povinen poskytnout zaměstnanci doplatek, riskuje též uložení pokuty od orgánu inspekce práce za přestupek na úseku odměňování, a to až do výše 2 000 000 Kč. Právě takového případu se týkalo nedávné rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, totiž jeho rozsudek ze dne 14. 1. 2021, sp. zn. 3 Ads 273/2019.

Popis případu

Rozhodnutím místně příslušného oblastního inspektorátu práce byl zaměstnavatel uznán vinným ze spáchání správního deliktu (nově přestupku) na úseku odměňování zaměstnanců podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za což mu byla uložena pokuta ve výši 15 000 Kč

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Zaručená mzda
Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku

Související články

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2020
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Problémy mzdové účetní
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související judikáty

Zaměstnanost

Související otázky a odpovědi

Zaručená mzda
Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Zaručená mzda a Antivirus A+
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Zaručená mzda
Brigádník
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Doplatek do zaručené mzdy
Zaručená mzda dle kategorie
Dohoda o provedení práce
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Evidence na úřadu práce
Mzda zaměstnance vyslaného do Německa
Mzdové tarify - obchodní zástupci
Správný výpočet mzdy
Kontrola výše minimální mzdy
Minimální mzda