Minimální mzda od 1. 1. 2020

Vydáno: 11 minut čtení

Od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje ze 79,80 Kč na 87,30 Kč při 40 hodinách týdně.

K datu redakční uzávěrky není ve Sbírce zákonů zveřejněno příslušné nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Z dostupných informací z MPSV však poskytujeme i nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2019 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2020 v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy do 31. 12. 2019 v Kč za měsíc Nejnižší úroveň zaručené mzdy od 1. 1. 2020 v Kč za měsíc
1. 79,80 87,30 13 350 14 600
2. 88,10 96,30 14 740 16 100
3. 97,30 106,40 16 280 17 800
4. 107,40 117,40 17 970 19 600
5. 118,60 129,70 19 850 21 700
6. 130,90 143,20 219 00 24 000
7. 144,50 158,10 24 180 26 500

Související dokumenty

Související pracovní situace

Zaručená mzda
Minimální mzda
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Minimální mzda
Zaručená mzda
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci

Související články

Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Daňové aktuality
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2021
Minimální mzda od 1. 1. 2019
Problémy s dodržením nejnižší úrovně minimální a zaručené mzdy
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2021
Minimální mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy a úprava platových poměrů od 1. ledna 2023
Odměňování zaměstnance a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2017
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Kontrola nejnižší úrovně zaručené mzdy
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a nařízení vlády od 1. 1. 2018
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2019
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1. 1. 2022
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1. 1. 2020
Minimální mzda od 1. 1. 2018
Změny minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2024
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Dohoda - minimální mzda nebo nejnižší zaručená mzda
Zaručená mzda
Maximální hodinová mzda
Zaručená mzda
Úrovně zaručené mzdy
Vykonávání práce v hlavním pracovním poměru při čerpání rodičovské dovolené a zaručená mzda
Zaručená mzda - poměr základní a pohyblivé složky
Brigádník
Zaručená mzda u pomocného dělníka ve výrobě
Dohoda o provedení práce
Naturální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Dovolená při dlouhodobé pracovní neschopnosti / Zvýšení minimální mzdy a plat obchodního zástupce
Zaručená mzda a Antivirus A+
Zaručená mzda, víc druhů činnosti zaměstnance
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Zkrácený pracovní úvazek - odvod pojistného
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Doplatek do zaručené mzdy
Správný výpočet mzdy
Kontrola výše minimální mzdy

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
206/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony