Zápočtový list a ELDP při dohodě o provedení práce

Plné znění otázky

V případě dohody o provedení práce, výdělek do 10 000 Kč/měsíčně - musí zaměstnavatel vystavovat zápočtový list i ELDP ? Jak je to s navazující stejnou dohodou v dalším kalendářním roce, musí vystavit za každý kalendářní rok zápočtový list? Kam jej má zaměstnanec potom odevzdat, v případech, že je buď OSVČ, nebo nezaměstnaný a je nebo není evidovaný na ÚP?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Odstupné
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související články

Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí

Související otázky a odpovědi

Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Vyplnění ELDP
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Pracovní poměr společníka v. o. s.
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Den nástupu
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Konkurenční doložka
Exekuce a odstupné

Související předpisy

§ 5, 8 zákona 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
§ 7a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 313 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce