Nezabavitelná částka pro rok 2024

Plné znění otázky

Jsou již známé hodnoty nezabavitelných částek pro výpočet exekučních srážek pro rok 2024? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet mzdy
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem

Související články

Vývoj nezabavitelné částky v roce 2022
Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022
Parametrické údaje pro srážky ze mzdy v roce 2020, postup při provádění srážek ze mzdy a některé změny insolvenčního zákona
Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 6. 2019
Exekuční srážky ze mzdy de lege ferenda
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2023
Srážky ze mzdy od 1. 4. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 10. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2022
Srážky ze mzdy od 1. 7. 2020 a postup při změně plátce mzdy
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2018
Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí
Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2020
Zaměstnanec v exekuci
Změny ve srážkách ze mzdy a z platu od června 2019
Srážky ze mzdy od 1. 1. 2021
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2016
Parametry pro výpočet srážek ze mzdy od 1. 1. 2021

Související otázky a odpovědi

Náhrada za ztrátu na výdělku při souběžných pracovněprávních vztazích
Práce přesčas ve státní svátek
Sleva na pojistném u zaměstnanců mladších 21 let
Exekuce
Výživné a exekuce
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Srážka na žádost zaměstnance z nezabavitelného minima
Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce
Exekuce
Krácení nezabavitelné částky
Exekuce
Pořadí exekucí
Pořadí exekucí
Srážka ze mzdy na stravenky
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Výpočet srážky ze mzdy po 1. 6. 2019
Exekuční srážky po ukončení insolvenčního řízení
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Postup zaměstnavatele při výkonu rozhodnutí
Exekuční srážky u nového zaměstnance
Exekuční srážky – neprovdaná matka jako vyživovaná osoba
Doplňující otázka k - Rozdělení nezabavitelné částky a dvě různé exekuce

Související předpisy

110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
§ 26, 26a zákona 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
§ 1 předpisu 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
§ 910 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník