Starobní důchodce v pracovním poměru

Plné znění otázky

Starobní důchodce pracuje ve firmě na zkrácený úvazek s odvodem sociálního i zdravotního pojištění. Z pracovního poměru mu vyplývá nárok na dovolenou. V listopadu požádal o 2 měsíce neplaceného volna, ale nemá vyčerpanou dovolenou. Musí firma trvat na pořadí, nejprve čerpat zbytek dovolené a teprve následně neplacené volno? Pokud toto není povinností, může se zbytek dovolené z roku 2018 přesunout do roku 2019?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Převádění nevyčerpané dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Výkon práce pro účely dovolené
Výměra dovolené
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená po mateřské dovolené
Dovolená versus překážky v práci
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Sjednání kratší pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Dovolená od roku 2021 - vybrané problémy a omyly
Nová právní úprava dovolené
Otázky a odpovědi k dovolené
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Inspekce práce a dovolená
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené?
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dovolená od 1. 1. 2021
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Výplatní páska a předpokládané právo zaměstnance na dovolenou
Čerpání dovolené v den svátku v příkladech
Podmínky pro vznik práva na dovolenou v roce 2021
Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou - "limitní počet"
Odpracovaná doba pro účely dovolené
Dodatková dovolená v příkladech
Krácení dovolené v roce 2021
Změna a navýšení výměry dovolené

Související otázky a odpovědi

Stará dovolená vs Kurzarbeit
Krácení dovolené
Čerpání dovolené po mateřské dovolené
Dovolená
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Retenční bonus - zahrnutí do průměru pro dovolenou
Čerpání
Proplacení zbývající dovolené
Nárok na dovolenou v případě zkráceného úvazku
Proplacení nevyčerpané dovolené
Zákonná úprava čerpání dovolené – proplácení, převádění
Výklad ustanovení zákoníku práce k písemné žádosti zaměstnance o převedení dovolené do dalšího roku
Čerpání dovolené
Neproplacená dovolená
Dovolená zkrácený úvazek
Řádná dovolená při mateřské a při pracovní neschopnosti
Nárok na dovolenou - žena na mateřské a rodičovské dovolené
Čerpání dovolené před nástupem na mateřskou dovolenou
Nárok na dovolenou po čerpání mateřské dovolené a placené svátky

Související předpisy

§ 211-223 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce