Dotace na sucho

Plné znění otázky

Jsem OSVČ v zemědělství. Zahrnuje se do daní z příjmů FO dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v r. 2018 dle § 7 zákona č. 218/2000 Sb.?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy

Související články

OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a jak je správně uplatnit
Daňové aktuality
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Konsolidační balíček a mzdy
Dar odborové organizaci - obvyklá praxe? Daňové souvislosti s ohledem na tzv. konsolidační balíček
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy

Související otázky a odpovědi

Ošetřovné pro OSVČ
Právnická osoba - evropská dotace a jejich zdanění
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů
Výplata podílů na zisku do Německa
OSVČ s ŽL a spolupracující osoba
Vliv daňové kontroly a daňové ztráty na prekluzi
Příjmy za streamování na streamovacím serveru
Program Covid-nájemné a paušální výdaje
Dotace na ubytování z programu COVID-Ubytování
Covid-nájemné, kompenzační bonus
Kompenzační bonus a paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem
SVJ a odměna členům výboru
Stravné a stravenkový paušál
Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO
Zdanění jednorázové podpory pro umělce (COVID-kultura)
Kotlíkové dotace a přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Zdanění přijatých kompenzací během epidemie covid-19
OSVČ - kompenzační bonus
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ

Související předpisy

§ 24. 10 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 4. 1. u) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů