Dodatečné zdanění umělců v zahraničí

Plné znění otázky

Jsme umělecká agentura, právní forma s. r. o. Zajišťujeme vystoupení devítičlenného uměleckého souboru. Vedoucí souboru je majitel agentury (společník a jednatel). Ostatní členové souboru jsou OSVČ, agentuře své honoráře fakturují na základě umělecké smlouvy. Soubor každoročně účinkuje v Německu. Letos se vystoupení konalo v červenci. Počátkem srpna agentura vystavila fakturu německému odběrateli. V průběhu srpna agentura vyplatila umělce z vlastních zdrojů. V září však německý odběratel oznámil, že z fakturované částky musí strhnout daň z příjmů zahraničních umělců (18,8 %) s tím, že německý finanční úřad vystaví umělcům potvrzení a umělci na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění již nebudou tento příjem zdaňovat v ČR. To je vcelku jasné. Odběratel ale chce tuto daň doplatit německému FÚ i zpětně za tři roky. Daň chce strhnout z letošní fakturované částky, kterou nám doposud neuhradil. Požaduje po nás, abychom si tuto částku následně vyžádali po českém finančním úřadu pomocí dodatečných daňových přiznání.

Náš dotaz zní: Je možné, aby umělci, kterým byl honorář letos i v minulých letech vyplacen nezdaněn německou daní a tito umělci ho řádně uvedli ve svých přiznáních a zdanili v ČR, nyní podávali dodatečná přiznání, kde by museli nově vyplňovat přílohu č. 3 a uvádět zde jakési dodatečné sražení daně, které však v tuto chvíli není ani vyčísleno ani provedeno (zřejmě by museli nejprve část honoráře vrátit agentuře). Je vůbec možné srážet daň jindy než při výplatě? Jak postupovat ?

Druhá část dotazu zní: Z jaké částky by měl německý odběratel srážet daň? Smluvní částka, kterou naše agentura fakturuje německému odběrateli, se skládá ze tří položek: 1. honoráře umělců, 2. doprava firemním mikrobusem ze sídla agentury na místo vystoupení, 3. provize agentury. Dle našeho názoru by se daň měla srážet pouze z honoráře umělců, odběratel chce srážet z celé částky. 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Určení daňové rezidence
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Snížení základu daně: úvěr
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby

Související články

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR
Daňové aktuality
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Mzda očima zaměstnance a zaměstnavatele v zemích OECD
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příprava zákona o zahraniční službě
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Zdaňování odměn členů volebních komisí
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Český řidič kamiónu pendlující mezi ČR a Německem z pohledu SZDZ
Sleva na vyživované dítě
Výplata podílů na zisku do Německa
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Zaměstnanci nerezidenta
Podíly na zisku z Itálie
RRSP penze z Kanady
Zdanění mzdy zaměstnanců pracujících zároveň v tuzemsku a ve Švédsku
Zaměstnanec pracující pro britského zaměstnavatele v Británii i v ČR
Roční zúčtování daně občanovi Slovenska
Příjmy ze závislé činnosti v ČR a DPP na Slovensku
Daňové zvýhodnění na dítě u zaměstnance z Ukrajiny
Zdanění příjmů z Austrálie
Příjmy ze závislé činnosti z Dubaje
Sleva na manželku a dítě - cizinci
Zdanění příjmů ze zaměstnání z Kypru
Příjmy z Nizozemí a prodej pozemků v ČR
Závislá činnost na Slovensku

Související předpisy

§ 2, 38f zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 24. 2. ch) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů